מידע לשוהים בבתי חולים

מרכז המידע לשוהים בבתי החולים ומרכזי הרפואה ברחבי הארץ

יהדות

כשרות
ומענה הלכתי

מזון

חלוקת מזון
וארוחות חמות

לינה

אכסניות ללינה
בקרבת בתי החולים

שבת וחג

מידע לשוהים
בימי שבתות וחגים

תפילות

זמני תפילות
בימי חול, שבת וחג

סיוע

ארגוני חסד
וגמחי"ם