כל סכום יעזור לנו למען הצלת חיים, פרוטה ועוד פרוטה מצטרפת לחשבון גדול.

'כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא.

זו ההזדמנות שלך להציל חיים

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46.

להעברה בנקאית: ניתן להעביר תרומה ע”ש רפואה שלמה ליווי ותמיכה בנק 52 פאגי, סניף 186 מספר חשבון 17162